Osnovni podatki

Sedež in prostori društva: Valvasorjeva 59, 2000 Maribor
Matična številka: 5810779000
Davčna številka: 73920177
TRR: Nova KBM d.d. Maribor št.: 0451 5000 0859 346
Uradne ure: vsak torek med 18to in 19to uro.

Kje nas najdete

Predsednik

Boris Bojanovič

E-pošta: boris.bojanovic@bosima.si
GSM: 031 804 937

Računovodja

Simona Bojanovič

Naslov: Pod Pohorjem 23, Razvanje, 2000 Maribor
E-pošta: simona.bojanovic@bosima.si
GSM: 031 244 280

Zapisničarka in tajnica

Simona Belec

E-pošta: simona.belec@gmail.com
GSM: 041 278 273

Gospodar

Viktor Munda

E-pošta: bojana@zois-doo.si
GSM: 040 595 393

Zgodovina društva

Zgodovina Planinskega društva DRAVA Maribor se je začela pisati, ko se je skupini zanesenjakov porodila ideja, da bi ustanovili društvo, svoje društvo, v katerem bi lahko uresničili ideje in zamisli, v katerem bi lahko pokazali ljudem – se pravi planincem in bodočim planincem pot na kateri je mogoče najti vse, kar so ti gore in narava zmožne dati.

Po nekaj sestankih iniciativnega in nato pripravljalnega odbora se je zgodilo; Ustanovni občni zbor PD Drava je bil 22.10.1993. Za prvega predsednika je bil izvoljen Marjan Topolovec, ki je vodil društvo vse do prvega rednega občnega zbora, spomladi leta 1995. Zaradi službenih obveznosti te funkcije ni mogel več opravljati, zato ga je nadomestil Franc Trstenjak. V težkih in tudi lepih trenutkih je vztrajal na čelu društva vse do leta 1999. Od takrat pa vse do leta 2007 je vestno in pogumno opravlja dolžnosti predsednika društva Anton Stupan. Na čelu ga je zamenjal Boris Bojanovič, ki to funkcijo z veliko prizadevnostjo opravlja še danes.

Število članov se iz leta v leto spreminja. V zadnjih letih ponovno beležimo porast članstva. Tudi v mladinskem odseku z veseljem ugotavljajo, da jim ponovno uspeva v prostih dnevih vse več mladih odtegniti televiziji in »računalniški zasvojenosti« in jih popeljati v naravo.
Ponosni smo na veliko število uspešno izpeljanih izletov. Danes bi bilo zelo težko reči kateri je bil najboljši. Vsi so nam dali nekaj posebnega, nekaj s čimer se ne more okoristiti noben drug, noben ki se takrat ni pridružil. Vso plačilo katero prejme udeleženec si shrani lahko le zase. Vsako leto se trudimo, da naredimo program, v katerem se izleti in prireditve v kratkem času, razen tistih tradicionalnih, ne ponavljajo.
Pri Planinskem društvu Drava smo zelo ponosni na seznam naših taborov, katere smo izvedli skoraj vsako leto. Tako kot pri izletih smo se tudi tukaj trudili, da se lokacije in s tem povezani posamezni izleti, pa tudi ostale aktivnosti na taboru ne bi preveč ponavljale. Za vsakega novega udeleženca tabora veš, da želi poskusiti zanj nekaj novega, pri vsakem povratniku pa začutiš, da želi ponovno doživeti utrip takšnega tabora. Takrat je jasno, da smo na pravi poti.
Pri naših aktivnostih pa smo se preizkusili tudi s tako imenovanimi »turističnimi izleti«. To so tisti, pri katerih ni potrebno toliko kondicije in fizične pripravljenosti ampak samo dosti dobre volje in pozitivne naravnanosti. Čeprav ne moremo govoriti, da je ozko planinski, je pa zelo prijetno in poučno druženje.

Poleg navedenega pa prirejamo tudi razne aktivnosti in druženja, ki bi jih težko razvrstili v katero od že navedenih skupin. Na akcijah v zvezi z vzdrževanjem planinskih poti na Pohorju, za katero je zadolženo Planinsko društvo Drava Maribor, čiščenjem društvenih prostorov, vzdrževalna dela na planinski opremi, in podobnimi udeležba ni vprašljiva. Tudi takšna dela je potrebno postoriti pa čeprav niso vedno samo prijetna.